Muskövarvet AB, MVAB, har idag 23 anställda. Samtliga är tidigare försvarsanställda som blivit uppsagda.
Företaget arbetar för närvarande med översynen av u-båten Gotland, ett jobb värt cirka 20 miljoner kronor som ska vara slutfört till november.
Enligt Krister Andersson, vd och en av delägarna i MVAB, hade planerna på att starta företaget funnits sedan 2004 men allt gick mycket fort när verksamheten till slut drogs igång i somras.
– Vi registrerade företaget i juni, fick anbudet på u-båten i augusti och flyttade in i lokalerna vi hyr av försvarsmakten i september, berättar han.
Christer Andersson betonar att verksamheten huvudsakligen är inriktade på fartygsunderhåll men att man även tar åt sig andra typer av uppdrag.
Vad som kommer att hända med de över 90 anställda som fortfarande finns kvar i marinverkstäderna är ännu inte klart.
– Riksdagen har bestämt att verksamheten ska outsoursas och i april går vi ut med en upphandling av verksamheten, säger Jan Eriksson, chef för marinverkstäderna.
Det som ska ut på anbud är allmänt fartygsunderhåll samt motorunderhåll. Verksamheten beräknas komma igång i privat regi årsskiftet 2006/2007.
Undantaget från upphandlingen är vapenverksamheten där ett 20-tal anställda arbetar med underhåll av robotar och minor.
Mycket talar dock för att även den verksamheten kommer att outsoursas men det kommer i så fall att ske senare.