Femtioåtta år gammal fick Law Jee Mean sin dom av läkaren: ”Du får aldrig mera friskintyg för arbete till sjöss”.
– Jag har flera skadade ligament i ryggen, som jag fått när jag burit proviant och tunga grytor i jobbet till sjöss. Läkaren som rederiet skickade mig till i Sverige sa att om jag fortsatte att jobba till sjöss så skulle jag bli invalidiserad permanent, så jag fick inget friskintyg.
Enligt den svenska sjömans-lagen är det saklig grund för uppsägning. Ett öde som drabbar alla sjömän på svenska fartyg. Men för Law Jee Mean är det annorlunda.
Trots alla år med en svensk arbetsgivare, åren han betalat skatt i Sverige och varit medlem i facket, så har han aldrig flyttat från Singapore. I Singapore har han sitt liv: sin hustru, två vuxna barn och sin bostad. Men inte längre någon inkomst.
Klubbordförande i Wallenius, Björn Jonasson, lyckades förhandla fram åtta månader längre uppsägningstid. Den 22 oktober upphörde Law Jee Means anställning för gott.
Därmed upphör alla hans kopplingar till Sverige och han står utan sjukersättning, a-kassa eller annan försörjning eftersom han inte är svensk medborgare.
– Nu är jag arbetslös och måste leva på mina små besparingar. Jag har sökt jobb här i Singapore, men det är svårt när man är 58 år och har jobbat till sjöss hela sitt liv och dessutom inte är frisk. Min fru och jag har ingen inkomst alls nu. Mina barn har nyss kommit ut på arbetsmarknaden och har just bildat familj, de har inga pengar över för att försörja oss.
Först när Law Jee Mean blir pensionär tar Sverige ansvar igen. Fast inte fullt ut. Eftersom han är av utomeuropeisk härkomst får han bara räkna ATP från 1974.
– Mitt akuta problem är att överleva tills jag blir 61 år. Då kan jag ansöka om förtida pension från Sverige. Jag har varit i kontakt med den svenska ambassaden här, men de hänvisar bara till min fackförening. Jag tycker att lagarna är orättvisa i Sverige.
Det tycker hans klubbordförande också.
– Jag har varit i kontakt med a-kassan. De säger att han är berättigad till a-kassa men att han måste ha ett arbetstillstånd och komma hit för att få sätta upp sig som arbetssökande. Men något arbetstillstånd får han inte eftersom han i nuläget inte har någon koppling till Sverige. Han har hamnat i en Moment 22-situation. Det är skamligt att han ställs på bar backe efter att ha betalat skatt till Sverige i alla år. Singapore är lika dyrt att leva i som Sverige, säger Björn Jonasson.
Han söker nu ersättning från en ny omställningsersättning till Law Jee Mean. I bästa fall ger det 39.300 kronor.