Av de tillfrågade moderata väljarna tycker 44 procent att förslaget är dåligt. 33 procent är positiva medan övriga 23 procent är osäkra. I den borgerliga alliansen som helhet är stödet för förslaget lika lågt. 43 procent är emot, 24 procent är tveksamma och 33 procent gillar förslaget.
Frågan som ställdes i undersökningen är: ”Den borgerliga alliansen föreslår att avdraget för A-kassan och fackavgiften tas bort. De vill höja avgiften för arbetslöshetsförsäkringen och göra det obligatoriskt för alla som arbetar att vara med i A-kassan. Förslaget medför en genomsnittlig kostnadsökning på cirka 4.000 kronor per år för varje medlem. Tycker du att det är ett bra eller dåligt förslag?”
Totalt bland befolkningen anser knappt 6 av 10 att det är ett dåligt förslag. Mest negativa är arbetare och invånare i Norrland.
Undersökningen visar också att totalt 3 av 10 tycker att det i vissa fall är rimligt att höja avgiften till a-kassan utan att höja ersättningen. Medan en majoritet på 57 procent tycker att det är orimligt att höja avgiften till a-kassan utan att också höja ersättningen.
Den största gruppen tror inte att förslagen kommer att påverka styrkeförhållandena på arbetsmarknaden mellan de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna.
Totalt deltog 1124 personer i undersökningen.
Läs hela undersökningen på www.seko.se