Enligt siffror från Vägverket har priset på asfaltentreprenader stigit med i snitt 25 procent 2006 och 2007. Ökningen är så pass stor att man på Konkurrensverket känner sig föranledda att skriva ett brev till de stora asfaltläggarna som Peab, Skanska och NCC, för att kräva svar på frågan varför.
Efter att asfaltkartellen avslöjades 2001 sjönk priserna kraftigt och låg sedan relativt stilla fram till 2006 då de började stiga. I brevet skriver Konkurrensverket: “ Med anledning av detta vill Konkurrensverket få företagens syn på och kommentarer till prisutvecklingen m.m.”
Ingenstans står att verket misstänker kartellbildning men man passar på att påminna om sitt eftergiftsprogram. Något som innebär att ett företag som är först med att avslöja ett otillåtet samarbete helt kan slippa så kallad konkurrensskadeavgift (böter).
På Peab och NCC säger man sig inte känna till några karteller. Istället menar man att prisstegringen beror på ökade olje- och energikostnader, enligt tidningen Realtid.se.
I den tidigare asfaltprocessen utdömdes böter på sammanlagt 1,2 miljarder kronor, varav Skanska 170 miljoner kronor, NCC 150 miljoner, Peab 85 miljoner och för Vägverket Produktion handlade det om 50 miljoner kronor.