Civilminister Ardalan Shekarabi följde med Sekos ordförande, Valle Karlsson, för ett besök i tunnelbanan. De började med en tur, där de båda fick åka med i förarhytten när tunnelbaneklubbens ordförande, Jannis Konstantis körde.

– Det var väldigt roligt att få vara med och se hur det funkar, se hur professionella de som arbetar i tunnelbanan är och vilken enormt hög kvalitet det är på det arbetet, säger civilministern efter turen.

Senare, i pausrummet  med ett tjugotal anställda på plats, kom det mycket att handla om höjd pensionsålder och strejkrättsutredningen som regeringen initierat.

Läs mer: Seko kritiserar utredning om strejkrätten.

Många uttryckte besvikelse över att socialdemokratierna bedriver en politik som de kritiska rösterna uppfattar som arbetarfientlig.

– Utredningen om strejkrätten handlar om en specifik situation i Göteborgs hamn och har aldrig gått ut på att generellt försämra strejkrätten. Det skulle aldrig vara på dagordningen för en socialdemokratiskt ledd regering och definitivt inte en regering som är ledd av en man som heter Stefan Löfven, försäkrar dock Ardalan Shekarabi när Sekotidningen talar med honom efter träffen.

När det gäller höjd pensionsålder berättade en lokalvårdare om deras slitsamma arbete som gör att många inte ens orkar jobba till 60 år.

Höjd pensionsålder

– Allt fler får för låg pension idag och vi lever längre. Då måste vi jobba längre för att ha råd. Men om alla ska orka så måste arbetsmiljön förbättras och då finns en hel del åtgärder som vi gjort, alltifrån förstärkning av Arbetsmiljöverkets arbete till större kunskap på området och parternas ansvar. Men vi kommer behöva göra mycket mer för att förbättra arbetsmiljön i Sverige. Jag ser det som en av de stora framtidsfrågorna; hur ska vi kunna ha ett hållbart arbetsliv där människor inte sliter ut sig.

Ardalan Shekarabi lyfte också problemen med offentliga upphandlingar, som ofta leder till att de anställda får söka om sina jobb när en ny entreprenör tar över kontraktet.

Krav på personalövertagande

– Det är viktigt att medarbetarna i tunnelbanan har bra villkor och det är en de saker vi fokuserar på; att upphandlande verksamheter fokuserar på de anställdas villkor, att upphandlingar aldrig tillåts leda till att det blir försämringar för de anställda. Vårt fokus de senaste fyra åren har varit på införa krav, bland annat arbetsrättsliga krav för att se till att de anställdas villkor blir en viktig del av de offentliga tjänsterna.

Vilka krav är det?

– Allt från att ställa krav på kollektivavtalsenliga villkor i samband med offentliga upphandlingar till frågan om personalövertagande när ett nytt bolag kommer in och tar över kontraktet.

Även om det inte juridiskt handlar om en verksamhetsövergång?

– Ja, för handlar det i praktiken om samma arbetsuppgifter så är det ju orimligt att man ska behöva söka sitt jobb igen och att man förlorar sin anställningstrygghet.

Valle Karlsson var nöjd med besöket, både för att han själv får komma ut i verkligenhet och för att Ardalan Shekarabi får göra det.

– Det känns bra att ministrar kan komma ut på våra arbetsplatser och se den verklighet som våra medlemmar jobbar i. För både honom och mig är det bra att få se hur arbetet går till i verkligheten. Det ger ju en större trovärdighet när man pratar om de här frågorna, att man faktiskt vet hur arbetet går till.