– Det är bra att Miljöpartiet nu har samma krav som facket, säger Janne Rudén, Sekos ordförande i en kommentar.
Motionen innebär att Miljöpartiet är överens med Vänsterpartiet och regeringen om vilka åtgärder som krävs för att stabilsera den svenska arbetsmarknaden efter det att EU utvidgats. Därmed finns det sannolikt en riksdagsmajoritet för beslutet.