I våras gav Miljödomstolen klartecken till bygget. Ett beslut som överklagades av bland andra Svenska naturskyddsföreningen och Sveriges ornitologiska förening.
   Området är ett så kallat Natura 2000-område vilket innebär att det av EU klassats som extra skyddsvärt, bland annat för det rika fågellivet i området. Banverket har förbundit sig för att genomföra kompensationsåtgärder för de drabbade områdena. Åtgärder som Miljööverdomstolen alltså anser vara tillräckliga.