Domstolen grundar sitt nej på att de anser att det finns tveksamheter både vad gäller hur det radioaktiva avfallet ska tas omhand och på säkerheten vid anläggningen.
En ökad produktion kommer att ge mer radioaktivt avfall. Eftersom varken regering eller riksdag tagit beslut om slutförvaring av radioaktivt avfall menar domstolen att man inte kan tillåta en sådan ökning.
Miljödomstolen menar också att riskerna för omfattande och långsiktiga skador är stora vid en eventuell olycka.
Totalt vill Ringhals höja effekten på den tredje reaktorn med 12 procent; från dagens 916 MW till en bra bit över 1.000 MW. På sikt vill de också höja effekten i reaktor ett och fyra .
Tidigare har Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, varit positiva till Ringhals planer. Nu blir det hela en fråga för regeringen.