Medlarna har träffat båda parterna en gång.
– Det är alldeles för tidigt att säga något i det här läget. Vi har precis börjat och en hemställan (avtalsförslag) lär dröja ett tag, säger Gunnar A Karlsson.-
Seko har lagt ett strejkvarsel som rör omkring 1 800 medlemmar, främst beläggningsarbetare, som tas ut i strejk den 16 maj om parterna inte enas innan dess.
Enligt Seko är den stora stridsfrågan årsarbetstid för de säsongsanställda medlemmarna medan Sveriges Byggindustrier i stället framhåller granskningsavgifterna som huvudfråga i konflikten.