Förra året tappade Seko omkring 1 800 aktiva medlemmar. Året innan var minskningen drygt 3 000. 

Samtidigt som LO-förbunden sammantaget får färre medlemmar ökar minst två förbund, Handels och Kommunal, sitt medlemsantal. Handels med drygt 4000 och Kommunal med cirka 2 000.

LO har ännu inte fått in medlemsstatistik från alla medlemsförbund för hela 2012, men fram till och med november hade förbunden rekryterat sammanlagt 118 500 nya medlemmar.

Samtidigt minskar antalet medlemmar totalt eftersom 9 000 fler lämnade förbunden under samma period.

Seko hade vid årsskiftet 81 364 aktiva medlemmar, varav 26,5 procent kvinnor. Största bransch är väg och ban med 20 405 medlemmar, minst är energibranschen med 4 214 medlemmar.