Siffror som LO tagit del av visar att så många som 335 000 personer inte hade betalat sin a-kasseavgift i januari. Om avgiften inte har betalats den sista mars riskerar de att uteslutas ur a-kassan.
Hittills har 5000 sekomedlemmar lämnat a-kassan. Hur många som inte betalat avgiften för januari är fortfarande oklart.
Melker Ödebrink , föreståndare för Sekos a-kassa är oroad över utvecklingen.
– A-kassan är en av grundbultarna som upprätthåller minimilöner och arbetsvillkor på den svenska arbetsmarknaden. Om medlemsantalet fortsätter rasa urholkas hela systemet.
Om fler fortsätter att gå ur a-kassan kan det innebära ännu högre avgifter i framtiden.Melker Ödebrink tror inte att det främst är ekonomiska skäl som får medlemmarna att lämna a-kassan.
– Många av dem som går ur nu har en fast lön och skulle egentligen ha råd att betala den nya avgiften men avstår kanske av politiska skäl, säger Melker Ödebrink.