Seko tror att medlarna kommer med ett slutbud på tisdag eller onsdag nästa vecka.

Seko varslade om strejk och blockad på telekomområdet i måndags sedan förhandlingarna strandat.

Parterna är oense på flera punkter. Bland annat om hur de lokala lönerna ska sättas. Seko vill ha så kallade stupstocksregler som innebär att alla anställda får samma påslag på lönen om parterna inte kan komma överens om ett lokalt avtal. Seko vill ha denna garanti, medan Almega säger nej till alla former av individgarantier.
Seko vill ha ett stopp för diskriminering av korttidsanställda. De som arbetar kortare än tre månader omfattas inte av kollektivavtalet.

Facket motsätter sig också att arbetsgivarna staplar olika former av visstidsanställningar på varandra och på så sätt undviker att ge fasta jobb.

En eventuell strejk bryter ut den 19 juni klockan 18 och berör 1300 medlemmar vid elva företag. Bland andra Telia Sonera, Relacom, Eltel Networks och Eniro 118 118.