– Medlarna kan inte göra någon nytta i det här läget. Det är ingen vanlig förlikning, det ger inga pengar. Istället handlar det om en maktfråga, säger Sekos biträdande förhandlingschef Karl-Göran Mattsson.
Konflikten i förhandlingarna går tillbaka till en enda mening i avtalet:
Med lokal facklig organisation avses, om annat inte särskilt anges, i prioritetsordning följande: fackklubb, MB-grupp eller facklig förtroendeman i företaget – som utses av SEKO – eller, om sådan saknas, lokalavdelning inom SEKO.”
Den meningen vill Seko ta bort. Arbetsgivarna vill ha den kvar.
– Arbetsgivarna ska inte lägga sig i våra stadgar. Det är vi som, i varje given situation, ska avgöra vem som ska förhandla för oss. Som det är nu så håller vi på och tjafsar om vem som ska förhandla, säger Karl-Göran Mattsson.
Inga fler träffar med medlarna är inplanerade just nu, men kan bokas med kort varsel. Om parterna inte kommer överens utbryter strejken den 23 april.
De tre medlarna som utsetts av Medlingsinstitutet är Claes Stråth, Gunnar Björklund och Gunnar A Karlsson.”