Det var i september 2005 som en 55-årig man omkom i samband med reparationsarbeten av en dumper som han använde i arbetet på Bottniabanan i närheten av Husum.
Olyckan inträffade när mannen arbetade under det upphissade dumperflaket. Plötsligt föll flaket ner över honom och han klämdes ihjäl mellan flaket och rambalken.
När Arbetsmiljöverket efter olyckan inspekterade dumpern upptäckte man att det var fel på ett ventilpaket till flaket vilket var orsaken till att flaket föll ner och dödade mannen. Dessutom saknade den säkerhetsspärr som skulle ha förhindrat att flaket kunde falla ner. Spärren var inte monterad utan låg i en servicevagn några meter ifrån dumpern.
Inspektören från arbetsmiljöverket upptäckte också att säkerhetsspärren saknades på en annan av företaget dumprar.
Hägglunds Last & Schakt förbjöds omedelbart att använda dumpern innan felet var åtgärdat. Arbetsmiljöverket beslutade också att företaget måste kontrollera att felet på olycksdumpern inte fanns på något av företaget andra dumprar.
I november skrev företaget ägare Mikael Hägglund till arbetsmiljöverket och hävdade att felet i ventilpaket på den aktuella dumpern var åtgärdat. I brevet påstod man att ett företag i Umeå hade lagat felet.
Den aktuella dumpern har sedan dess används och under senaste tiden var den vid en arbetsplats vid länsväg 331 norr om Ramsele.
Men vid en kontroll av polisen i Örnsköldsvik upptäcktes att felet i ventilpaket fortfarande fanns kvar, tre år efter dödsolyckan.
När polisen kontrollerade med företaget som Hägglunds Last & Schakt hävdat hade ha reparerat felet, framkom att man inte kände till maskinen och någon reparation hade man inte utfört.
Arbetsmiljöverket har nu anmält Häglunds Last & Schakt åklagarkammaren i Östersund för brott mot arbetsmiljölagen.