– Det är ett mycket märkligt agerande från AD:s sida. Nationella arbetsrättsliga angelägenheter är trots allt inte EU:s kompetensområde. Inte ännu i vart fall. Skulle EU-domstolen mot all förmodan komma att legitimera social dumpning så ställer sig nog många svenskar tveksamma till ett fortsatt EU-medlemskap, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
På LO tror man inte att EG-domstolen kommer att lägga sig i vilka fackliga stridsåtgärder som ska vara tillåtna i Sverige.
– Det skulle vara oerhört allvarligt om EG-rätten skulle innebära att vi, med de metoder som gäller i Sverige, inte fick förhindra ett system där lön och andra anställningsvillkor skulle vara olika beroende på om arbetstagare på svenska arbetsplatser kommer från Vaxholm eller Riga, säger LO:s avtalssekreterare Erland Olausson.
Han utesluter inte att LO kommer att ompröva sin inställning till EU om EG-domstolen lägger sig i den svenska arbetsrätten.
– LO har utifrån fackliga utgångspunkter tagit ställning för att Sverige ska vara medlem i EU men skulle det mot all förmodan innebära att hela vår arbetsmarknadsmodell slås sönder så är priset för högt.