Det är stora skillnader mellan hur mycket olika yrkesgrupper i Sverige tar ut ersättning när de ska vårda sina sjuka barn i hemmet, så kallad vab. Det konstaterar Försäkringskassan i sin nya rapport om hur vi vabbade under pandemin och åren innan och efter.

Chefer och tjänstemän tar i genomsnitt ut färre vab-dagar än olika grupper i LO-kollektivet. Kvinnor tar ut mer än män. 2020 tog kvinnor i genomsnitt ut tio dagar och män tog ut åtta.

Brevbärare vabbade näst mest

Brevbärare och postterminalarbetare kommer på andra plats på listan över män som vabbat mest, med i genomsnitt 11,1 dagar. Det är alltså mer än en genomsnittlig svensk kvinna.

De placerar sig näst efter kategorin bil-, motorcykel och cykelförare, där bland annat taxichaufförer ingår.

– Vi vet egentligen inte varför det ser ut så, säger Patrik Zetterberg, analytiker på Försäkringskassan.

– Vi vet för lite om arbetsförhållandena i yrket för att kunna säga något om det.

Hur mycket kvinnliga brevbärare och postterminalarbetare vabbade vet Försäkringskassan däremot inte, för i det statistiska underlaget är de för få och deras dagar har inte kunnat räknas med.

Klyfta mellan arbetare och tjänstemän

Patrik Zetterberg menar att det finns flera möjliga faktorer som kan bidra till den stora skillnaden mellan yrken som kräver högre utbildning och yrken som inte kräver det.  

Han menar att det är vanligare att personer som jobbar på kontor kan ta med sig arbetet hem och jobba hemma trots att barnet är sjukt.

– I en del yrken har man ingen möjlighet att utföra sitt arbete i hemmet och liten flexibilitet i schemat, då behöver man ta ledigt för att vara hemma med barnet, säger Patrik Zetterberg.

– ­Vi ser också att chefer i allmänhet är äldre och också har äldre barn, som de kanske inte behöver vara hemma med på samma sätt. Det kan förklara varför personer med chefspositioner tar ut färre dagar.

Kvinnor hemma mer

Kvinnor i allmänhet tar ut fler vab-dagar än män, även om de manliga brevbärarna alltså tar ut ovanligt många dagar. Att kvinnor tar ut fler dagar i de flesta fall kan ha flera förklaringar, som kultur på arbetsplatsen och samhällets normer.

En av anledningarna kan vara ekonomisk. Det finns ett tak för vab som gör att högavlönade personer förlorar mer i inkomst på att vara hemma med barn. Det innebär att familjen förlorar mindre pengar om den med lägst lön är hemma.

Det här är grupperna som vabbade mest

Kvinnor som vabbade mest, uppdelat på yrke och antal dagar:

 1. Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare: 16
 2. Barnskötare och elevassistenter m fl: 13,7
 3. Montörer: 13,2
 4. Lastbils- och bussförare: 13,2
 5. Lagerpersonal och transportledare m fl: 13
 6. Städare och hemservicepersonal: 12,8
 7. Växtodlare inom jordbruk och trädgård: 12,6
 8. Smeder och verktygsmakare m fl: 12,6
 9. Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m fl: 12
 10. Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m fl: 11,6

Män som vabbade mest, uppdelat på yrke och antal dagar:

 1. Bil-, motorcykel och cykelförare: 12,4
 2. Brevbärare och postterminalarbetare: 11,1
 3. Barnskötare och elevassistenter m fl: 10,4
 4. Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter m fl: 9,8
 5. Tidningsdistributörer, vaktmästare och övriga servicearbetare: 9,7
 6. Snabbmatspersonal, köks- och restaurangbiträden m fl: 9,7
 7. Lagerpersonal och transportledare m fl: 9,6
 8. Kockar och kallskänkor: 9,5
 9. Resesäljare, kundtjänstpersonal och receptionister m fl: 9,4
 10. Målare, lackerare och skorstensfejare m fl: 9,4