I Sverige fortsätter omstruktureringsprogrammet enligt planerna. Det innebär att företaget beräknar att minska antalet anställda med 3.000 personer till år 2008.
Under 2005 hade 802 anställda accepterat ett erbjudande om avtalspension och 560 anställda hade förts över till den så kallade omställningsenheten. Totalt minskade anställda och inhyrd personal med 15 procent i vad Teliasonera kallar de operativa enheterna.
I Finland är lönsamheten sämst. Företagets åtgärder under 2005 ska minska de årliga kostnaderna med 1 miljard redan i år. Dessutom introducerades ett nytt omställningsprogram i slutet av året.
Samtidigt delar Teliasonera ut extra pengar till aktieägarna.
Aktieutdelningen föreslås bli 5,6 miljarder kronor. Därutöver föreslås en extra utdelning på 10,1 miljarder kronor. Det är ett andra steg i ett tidigare beslut om att under åren 2005-2007 återföra 30 miljarder kronor till aktieägarna.