Hon hade mot sig både Seko:s förbundsordförande Janne Rudén och kollegan i riksdagens näringsutskott Sylvia Lindgren (s). Som svar på Anne-Marie Pålsson inledande deklaration gick Janne Rudén igenom en rad branscher och pekade på att avregleringen/omregleringen försämrat såväl mångfald, tillgänglighet som resursutnyttjande.
Publiken bidrog med exempel på hur järnvägens avreglering lett till sämre säkerhet. Och vad gäller järnvägen så konstaterade Anne-Marie Pålsson att det finns stordriftsfördelar och att det kan vara dumt att dela upp en verksamhet där var och en av de nya delarna får högre kostnader.
–Där vill jag vara pragmatisk och lite reflekterande, sa Anne-Marie Pålsson.
Annars handlade det mycket om vad som var ideologiskt motiverat; avregleringar och fortsatta privatiseringar är bra för att då överlåter man regleringen till den så kallade marknaden och den fattar alltid rätt beslut. Dock vill Anne-Marie Pålsson att det ska finnas vissa regler även på en avreglerad marknad.
Janne Rudén var inte lika positiv till att lägga medlemmarnas framtid i händerna på marknaden. Han ansåg dessutom att medlemmarna och konsumenterna i de flesta fall har ett gemensamt intresse i att reglera avregleringen, eftersom mycket blivit både dyrare och besvärligare.
En annan viktig fråga är hur arbetsmiljö och kollektivavtal påverkas av avreglering och konkurrensutsättning. Den diskussionen tog aldrig fart, eftersom Anne-Marie Pålsson passade vidare till en kommande debatt om anställningsvillkor. Men hon sade att hur anställningsvillkoren ser ut snarare handlar om globaliseringen och EU.
Janne Rudén sammanfattade förbundets syn.
–Seko:s medlemmar måste ha en chans att göra ett bra jobb. Det har de inte idag.
Debatten var en del i de avdelningsveckor som förbundet ordnar över hela landet den närmaste tiden.