I motionerna ställdes också krav på att man ska ta bort arbetsgivarens möjlighet att deltidsanställa. Flera motioner krävde höjda tillägg och ersättningar, till exempel för övertid. Det fanns även krav på att alla ska få tillgång till internet och e-post ombord.
Många undrade också hur det gått med frågan om städning av befälens hytter, som var en het potatis i förra avtalsrörelsen. Då lovade arbetsgivarna att ”göra sitt yttersta” för att få en lösning i avtalsförhandlingarna med befälsförbunden.
Nu ska en förhandlingsdelegation utses, som får till uppgift att prioritera kraven inför behandlingen i förbundsstyrelsen.
Avtalen på sjöområdet löper ut den 31 maj.