Överstelöjtnanten var tjänstledig från försvaret i drygt tre år, från juni 2003 till augusti 2006, för att arbeta som specialattaché vid Sveriges ambassad i Bryssel.