Under 2005 kom drygt 3000 av de uppsagda till Trygghetsstiftelsen, som ska hjälpa statsanställda att hitta nytt jobb efter en uppsägning.
700 var officerare och resten civilanställda. Många av dessa är Sekomedlemmar som arbetat bland annat i kök och förrådsverksamhet.
En uppföljning som Trygghetsstiftelsen gjort visar att nästan 90 procent av de uppsagda idag har nya arbeten.
– Det har gått bra för alla yrkeskategorier, drygt 500 av de uppsagda i Östersund har valt att flytta till andra förband runt om i Sverige och majoriteten av dem som stannat kvar har fått nya jobb säger Olle Åberg som är konsulent för förbandet i Östersund.
Av de 1328 personer som blev uppsagda där är idag endast ett 60-tal öppet arbetslösa.
– Av kökspersonalen är det många som fått anställning på sjukhus och förskolor. Många av förrådsmännen har fått fordonsutbildning och arbetar bland annat som bussförare. För dem ser arbetsmarknaden väldigt ljus ut.
– Situationen ser ungefär likadan ut på alla orter. Totalt är det idag 278 personer som fortfarande är arbetslösa.