Han är utsedd till maj månads skyddsombud av tidningen Du & jobbet.
Henrik Hundersmarck nominerades av sina kolleger för att han lägger ner så mycket energi och hjärta för att få företaget att förstå vinsten med ett bra arbetsmiljöarbete.
Själv säger han till tidningen att han haft många anledningar att reagera mot dålig arbetsmiljö under sina 25 år som skyddsombud, först på Storstockholms lokaltrafik, SL, och sedan på Tågia, som sköter underhåll på tunnelbane- och spårvagnar.
– Man får räkna med att ta en hel del smällar som skyddsombud, konstaterar han. Det är oundvikligt att man kommer i konflikt med arbetsgivaren, men det får inte gå för långt, man måste tänka på den egna hälsan också.
Han ligger bakom en hel del förbättringar på Tågia. Efter ett skyddsombudssopp på 50 år gamla rangerlok köpte företaget ett nytt lok. Då hade Henrik Hundersmarck fått med sig Järnvägsstyrelsen och Arbetsmiljöverket på kravet.
Underhållpersonalen har redan bytt arbetsgivare en gång det här decenniet och nu är det åter aktuellt. I samband med att Hongkongföretaget MTR sannolikt tar över tunnelbanan i Stockholm ska ett nytt, delvis norskägt, företag sköta underhållet. Förhandlingar pågår om anställningsvillkoren.