Man får även rätt att stanna och ta upp och släppa av passagerare vid stationer längs linjen.
Beslutet har tagits av EU:s transportministrar och från Sveriges sida hoppas man att EU-länderna till en början ska börja tillämpa redan fattade beslut. Marknaden för godstrafik ska vara helt avreglerad 2007.