Facken i branschen, Seko och Elektrikerförbundet, SEF, har startat ett elupprop där man ställer krav på förändringar.

–Målet är att förbättra säkerheten på jobbet, berättade Sekos Juha Siipilehto, som jobbar på Vattenfall Services Nordic AB, tidigare i år.

Avreglerad elbransch

Enligt Juha Siipilehto finns det flera tänkbara orsaker till varför så många miste livet förra året. Att elbranschen förändrades i grunden 1996, då marknaden avreglerades kan vara ett.

Uppropet pekar också på att det finns brister i myndigheters styrning, i företagens inställning och beställarnas krav.

Seko och SEF har tidigare krävt lagändringar som går ut på att nätbolagen även ska ha rätt att även producera el och att det ska finnas krav på egen personal.

I en kommentar till utvecklingen säger energiminister Anders Ygeman till Sveriges Radio i dag fredag att branschen måste självsanera och att han tror att machokulturen är en förklaring till brister i säkerheten.

Machokultur

Elektrikerförbundets ordförande Jonas Wallin håller med om att machokulturen är en av flera förklaringar.

–Med en gammaldags definition på macho, någon som jobbar mycket övertid för att tjäna pengar, som är snabbast ut på jobb. Det är en norm och en struktur, som branschen är fast i. Men vi får inte göra det till en individfråga, det är ett systemfel, säger Jonas Wallin.

Han anser att bilden är komplex, och det bästa är att branschen, företag och fack, och politiker sätta sig ner och diskutera vad som går att göra.

Jonas Wallin pekar på några problem som Seko och SEF lyft fram.

–Upphandlingsreglerna, som kräver lägsta pris, gör att det blir för dyrt att skicka ut två montörer på en felanmälan, så det blir mer ensamarbete.

Från 3 till 30 mil

–Upptagningsområdena är stora – en montör kan få åka 30 mil vid en felavhjälpning och gå flera kilometer. På 80-talet var det max 3 mil. Vi har ett gammalt elnät som behöver löpande underhåll, inte bara lappa och lagas.

Jonas Wallin understryker att det finns fler problem, och att han även vill lyssna på företagen och på politikerna.

–Vi måste lösa det tillsammans. Vi har tappat nånting.