Under fyra veckor testade norska Rygerfjord, dels i norra skärgården, dels i södra. Fartyget drar dubbelt så mycket bränsle som ett traditionellt fartyg, å andra sidan tar då resan så gott som dubbelt så lång tid.
Allt som allt åkte så gott som 10 000 passagerare med under provperioden. Och båten var populär, 96 procent i norra och 90 procent i södra skärgården föredrog Rygerfjord. Många kan också tänka sig att betala mer för att åka snabbt.
I december väntas besked om eventuella satsningar på snabb båttrafik.