Av undersökningen framgår att efter telebranschen så följer elbranschen och posten medan den minst lyckade avregleringen var järnvägen.
När det gäller partipolitiska skillnader så anser 95 procent av de tillfrågade moderaterna att avregleringen generellt varit mycket eller ganska bra medan 74 procent av socialdemokraterna tycker att den var ganska dålig eller mycket dålig.
I undersökningen deltog 262 kommunalråd varav 46 procent var socialdemokrater och 18 procent moderater.