Till att börja med öppnas en avdelning inriktad på missbrukande flickor i åldrarna 16-20 år. Hammargården fick bland annat kritik för att det fanns kriminellt belastade bland personalen.
   – Vi har lagt ner stort arbete på rekryteringen av personal. Ingen har anställs utan att man kunnat visa utdrag ur belastningsregistret. Och vi har lagt mycket möda på personliga intervjuer innan anställning, säger Göran Leijon, som nu också leder det nyöppnade Hammargården.
   – Efter tre år fanns ingen återanställningsrätt. Det fanns flera skäl till att Hammargården behövde ligga i malpåse ett tag. Att det inte skulle bli aktuellt med återanställning var nog ett av dem, säger Arne Forslund, Seko-företrädare inom Statens Institutionsstyrelse, SIS.
   ”Nya” Hammargården har också renoverats, och området är mer slutet. Detta för att hålla ovälkomna besökare och droger borta. Behandlingsinriktningen är mer tydlig, med en starkare satsning på skolverksamheten.
   – Det finns tankar på ett kvinnocenter här ute, med en sammanhållen verksamhet för kvinnor i åldrarna 16-25 år. Det finns stora fördelar i att samla den kompetensen, säger Göran Leijon.
Janne Sundling