Det är på 17 av luftfartsverkets 19 flygplatser som uppsägningar ska ske. Personalen på Arlanda och Bromma berörs inte.
Hittills har 14 personer varslats i Jönköping och 22 vid Sundsvalls flygplats.
Förklaringen till varslen är den nya organisation som innebär att samtliga anställda på flygplatsen ska ingå i brand- och räddningsstyrkan.
En del äldre personal klarar inte de nya kraven när det gäller fysiktester och liknande. Det har fått till följd att Luftfartsverket hävdar att personen i fråga inte har rätt kompetens för de utökade arbetsuppgifterna och därför kan han eller hon sägas upp.
Av de 22 varslen i Sundsvall beror sex på övertalighet medan de övriga 16 varslen har lagt på grund av den nya organisationen.
– Det är helt bedrövligt att man lägger varsel till länsarbetsnämnden innan man vare sig gjort någon analys eller några tester på personalen.
Det säger Lars Andersson, ordförande i Sekos koncernfack vid Luftfartsverket.
Han är mycket kritisk till den nya organisationen där i princip all personal ska ingå i brand- och räddningsorganisationen.
– Det innebär att i framtiden kommer ingen över 60 år att kunna arbeta kvar då man inte längre klarar testen för rökdykning, säger han.
Sedan 2001 har antalet passagerare på de mindre flygplatserna sjunkit med 15 procent. I november ska Luftfartsverket presentera en utredning om vilka av de olönsamma flygplatserna som verket inte vill fortsätta att driva i egen regi.