LOs representantskap fastställde igår LO-styrelsens förslag inför avtalsrörelsen. Under flera år har avtalsuppgörelserna räknats i procentpåslag av lönen. På det viset har löneklyftan ökat varje år. Ett fastställt minimipåslag i kronor och ören ska sätta stopp för det. Men ännu återstår att komma överens om hur stora de minsta lönepåslagen ska vara. Man är också överens om att höja minimilönerna och att alla ska ha en garanterad reallöneökning.
– LOs krav är en bra plattform som tydligt visar att nu är det låglönesatsning som gäller. Det stämmer väldigt väl med de krav som kommit fram på de lönepolitiska möten vi haft runt om i landet inom Seko och kommer att gynna stora medlemsgrupper inom förbundet, säger Sven-Olof Hellman som är Sekos avtalssekreterare.
LO har också enats om gemensamma krav på arbetsmiljö och rehabilitering, till exempel genom kvalitetssäkrad företagshälsovård och regler som stärker det fackliga inflytandet.