Trots att coronapadenmin slagit hårt mot branschen tycker Seko att avtalet är ”dugligt”.

– Det är ett hyfsat bra avtal, där vi har fått igenom flera av de förändringar i avtalet som vår avtalsdelegation har prioriterat, bland annat med fokus på jämställda arbetsvillkor, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Sänkt ålder för avtalspension

Förutom löneökningar har parterna kommit överens om att en partsgemensam arbetsgrupp bland annat ska ta upp situationen för småbarnsföräldrar och se över hanteringen av bland annat sexuella trakasserier.

Parterna, Seko och Sjöfartens arbetsgivarförbund, SARF, är också överens om en stegvis sänkt ålder för avtalspension. Yngre anställda börjar tjäna in sin avtalspension från 22 år, istället för som tidigare vid 25-års ålder.

De största löneökningarna kommer nästa år, viket hänger samman med pandemin. Förhoppningen är att ekonomin för sjöfarten ska förbättras till dess.

Bra sommar kan rädda jobb

Under 2020 har ett tusental anställda inom framför allt färjetrafiken sagts upp. Lika många har varit och är fortfarande korttidspermitterade. Sjöfartens framtid hänger, enligt Seko på att sommaren 2021 blir bra.

–Min förhoppning är att vi snart kan börja arbeta för att uppsagda medlemmar ska bli återanställda, säger Kenny Reinhold.

Förhandlingarna om ett nytt skärgårdsavtal fortsätter.