När ministerrådet möttes 29 maj kom man överens om att ursprungslandsprincipen är död. Istället ansluter man sig till vad EU-parlamentet och kommissionens omarbetade förslag säger: De regler som finns i det land där arbetet utförs, ska gälla. Ministerrådet kom också överens om att arbetsrätten undantas i tjänstedirektivet, då det är en fråga för de enskilda medlemsländerna. Därmed är de två viktigaste fackliga kraven tillgodsedda. I ministerrådet lade Litauen ner sin röst.
Innan tjänstedirektivet kan träda ikraft ska förslaget upp i EU-parlamentet en gång till, vilket sker i höst. Ministerrådet och EU-parlamentet måste också vara överens innan ett slutligt beslut kan tas. Därefter kan direktivet tidigast träda i kraft år 2010.