I fjol ökade lönerna i genomsnitt 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän. Det var första gången på tio år som arbetare fick mer än tjänstemän. Men det gjorde mycket liten skillnad på lönegapet mellan arbetare och tjänstemän. Medellönen för en arbetare är nu 20.400 kronor i månaden medan medellönen för en tjänsteman är 29.200 kronor.
Bland arbetare är löneskillnaderna mellan könen mindre än bland tjänstemän.
Kvinnliga arbetare fick en genomsnittlig löneökning på 3,8 procent, medan manliga arbetare fick en löneökning på 3,9 procent. Räknat i kronor ökade männens genomsnittslön 220 kronor mer.
Genomsnittslönen för kvinnliga arbetare var vid 2007 års slut 18.700 kronor per månad, och för manliga arbetare 21.600 kronor. Det innebär att kvinnliga arbetare tjänar 86 procent av vad manliga arbetare tjänar.
De senaste tio åren har lönerna ökat mer för kvinnor än män sju av tio år. Resultatet av 2007 års lönehöjningar för kvinnor bryter alltså trenden – trots den särskilda kvinnopott som avsattes. Men eftersom lönegapet ökade dessförinnan är löneskillnaderna mellan kvinnor och män idag lika stora som under mitten av 1990-talet.
Särskilda kvinnopotter finns även för 2008 och 2009 års löneförhandlingar.