– Det är fruktansvärt. Företagen går in och dumpar våra kollektivavtal. Accepterar vi det här så är det många teletekniker som inte kommer att ha jobbet kvar så länge till.
Det säger Gun Bergkvist, Seko-ombudsman i Karlstad.
Det var i samband med att energiföretaget Fortum skulle byta elmätare hos sina abonnenter som ett antal bemanningsföretag började dyka upp.
I Värmland finns idag Manpower, Uniflex, Academic works och Acentra. Det senare är ett dotterföretag till Academic works.
Gemensamt för dem alla är att de betalar dåliga löner och erbjuder usla anställningsvillkor.
Lönerna ligger som regel runt 17.000 kronor i månaden. Flera av bemanningsföretagen kräver dessutom att den anställda själv ska hålla med bil för att användas i jobbet. Som ersättning får de 18 kronor milen.
Enligt konsumentverket ligger den faktiska kostnaden för exempelvis en tio år gammal Volvo på 27 kronor milen. Den anställda får alltså ”sponsra” arbetsgivaren med nästan en tia för varje mil han kör.
Till det kommer att de alltid måste åka bil till jobbet och de resorna får de stå för själva.
Så här ser villkoren ut vid de olika företagen:

Academic works
Lönen är 98 kronor i timmen. Räknat på 174 timmar/månad blir det drygt 17.000 kronor i månaden.
Man anställer på ”visstid, vid behov” under ett halvår. I avtalet finns inga skrivningar om arbetstider och man har tio dagars ömsesidig uppsägningstid.
Den anställda kallas ”konsult” och ska hålla med egen bil. Någon ersättning för kostnaderna för bilresan att ta sig till och från jobbet utgår inte.
Enligt Sekos avtal med Relacom får företaget arbeta med AMR, alltså mätarbyten, i hela landet.

Acentra
Lönen är 98 kronor i timmen eller 17.000 i månaden. Företaget kräver att den anställda håller med egen bil och för det betalar man 18 kronor milen.
Företaget finns inte med på listan över godkända företag som Seko-Relacom enats om. Företaget finns heller inte med på LO:s lista över godkända bemanningsföretag men det kan bero på att företaget är relativt nystartat.

Manpower
Lön 99 kronor i timmen eller 17.200 kronor i månaden. Företaget kräver inte att den anställda ska använda egen bil i jobbet utan Manpower håller med hyrbil.
Enligt Seko-Relacom avtalet få Manpower endast arbeta i region Väst och då med affärssamordning. Mätarbyten, som det alltså handlar om i Värmland, får man inte jobba med.

Uniflex
Lön 93 kronor i timmen eller 16.200 i månaden. Visstidsanställning.
Företaget kräver att den anställda ska hålla med egen bil och för det betalar man 18 kronor milen.
Man har ett ”ambulerande” tjänstgöringsområden vilket betyder att arbetsplatsen flyttas inom ett bestämt område. Inom detta område är ”… resorna att betrakta som normala resor till och från arbetet. Härmed avses resor inom 1,5 tim enkel resa med normala kommunikationsmedel.” står det i anställningsavtalet.
Det betyder att en anställd, som alltså måste hålla med egen bil i jobbet, tvingas att köra bil i upp till tre timmar per dag för att ta sig till och från jobbet.
Företaget finns med på Seko-Relacom listan och har rätt att verka i hela landet med mätarbyten.

Gabriella Lavecchia vid Sekos förhandlingsavdelning blir förbannad när hon får se ett anställningsavtal från Academic Works.
– Det här är för jävligt. Att ha en anställningsform som är ”Viss tid, vid behov” innebär ju att den anställda inte har någon trygghet. Det finns ju heller inga skrivningar om arbetstider. Det här är skamlig.
Företagsfacket vid Relacom måste ta itu med det här och verkligen agera när det gäller frågan om underentreprenörer, säger hon.