Det menar Valdimar Briem, docent i psykologi, som forskar om dödsolyckornas psykologiska och säkerhetsmässiga effekter.
Valdimar Briem vid Högskolan i Kristianstad har djupintervjuat ett 20-tal lokförare som varit med om dödsolyckor. Omkring en femtedel av lokförarna får så svåra besvär att de lider av så kallat posttraumatisk stressyndrom med ångest och depressioner.
”De drabbade lokförarna rapporterade ofta om trötthet och sömnlöshet. Det kan i svåra fall leda till brist på uppmärksamhet och nedsatt reaktionsförmåga i kritiska lägen” skriver man i rapporten.
Idag får lokförare som råkar ut för en dödsolycka hjälp av kamratstödjare och psykologhjälp om det behövs.
Men forskarna anser att det behövs mer grundigt psykologisk uppföljning av de drabbade lokförarna för att upptäcka problemen och erbjuda psykoterapi om det behövs.