Kvinnan är idag 60 år och började få problem med rygg och knän för drygt tio år sedan. Hennes arbete som lokalvårdare innehöll både tunga lyft och knäskurning. År 2000 fick hon sjukersättning (förtidspension) på grund av sina smärtor. Men först försäkringskassan och sedan länsrätten nekade henne livränta.
Via Seko Halland-Jönköping fick hon komma till Yrkes- miljömedicinska kliniken och visa vilka arbetsmoment hon utfört. Överläkaren bekräftar att kvinnans arbete som lokalvårdare troligen lett till besvären. Denna diagnos ledde i sin tur till kammarrättens dom där hon beviljas livränta. Livräntan betalas ut både retroaktivt från år 2000, vilket blir cirka 400.000 kronor, och fram till hennes 65-årsdag med 6.700 per månad. Totalbeloppet blir cirka 800.000 kronor. Processen har tagit 6 år. Kvinnan vill vara anonym.
– Den här domen är väldigt viktig principiellt. Försäkringskassan i Jönköping har efter denna redan godkänt fler arbetsskador för lokalvårdare, säger Maria Hörnsten-Lindén, ombudsman Seko Halland-Jönköping.
– Lokalvård är ett kvinnodominerat yrke där man sliter och vrider. Och det är mycket lättare att påvisa arbetsskadorna som män fått än att visa på dem kvinnor fått. Lagen är utformad efter männen, men den nya lagen från år 2002 är dock bättre för kvinnor än den tidigare, säger hon.

Om du drabbas av arbetsskada
•Ta kontakt med ditt skyddsombud och se till att ni gör en arbetsplatsbeskrivning tillsammans. Var noggrann och skriv upp alla moment, exempelvis hur många gånger per dag du lyfter den tunga hinken. Fotografera gärna.
•Om du inte har ett bra skyddsombud – ta kontakt med din avdelning.
•Ge inte upp utan pröva alla möjligheter.