Rapporten handlar om sambandet mellan arbetslöshet, förtidspensionering och ohälsa. Enligt Edling är en stor del av förtidspensioneringarna dold arbetslöshet.