En sammanställning som Seko gjort visar att skillnaderna i lön ökat rejält mellan 2010 och 2019. För dryga tio år sedan gick det 17 tågvärdslöner på vd-lönen, 2019 gick det 20.

Vd fick en löneökning på 1,5 miljoner, medan tågvärdarnas höjning stannade på 24 000 kronor.

–Jag kan förstå att det är en skillnad mellan oss som arbetar på tågen och företagsledningen, men jag anser att det är orimligt att den ökar och har ökat så kraftigt de senaste åren, säger Elias Catano Cayetano, ordförande för tågvärdarna på SJ.

200 personer utgör makteliten

I rapporten om makteliten jämför LO inkomsterna för 200 personer på höga poster i samhället, såsom vd:ar, politiker, ekonomer, generaldirektörer och fackföreningstoppar, med en genomsnittlig industriarbetarlön.

Om tågvärden Elias Cataño Cayetano samlar 61 kollegor tjänar de tillsammans lika mycket som en börs-vd. För stor skillnad tycker han.

De senaste uppgifterna som LO tagit del av är från 2019 och då motsvarade den genomsnittliga inkomsten för makteliten 19,9 industriarbetarlöner. Det är en historiskt hög nivå, enligt LO.

Ökade inkomstskillnader

Eliten tjänar i snitt 7,6 miljoner om året, medan arbetare i industrin har årsinkomster på i genomsnitt 385 005 kronor.

Rapportens slutsats är att inkomstskillnaderna i Sverige ökat dramatiskt de senaste 40 åren och nu är på en historiskt hög nivå. LO tror inte att coronapandemin förändrat läget 2020. Inkomstskillnaderna kommer att fortsätta öka eftersom korttidsarbete och arbetslöshet drabbar de som redan är mest utsatta och har de lägsta inkomsterna.

15 procent är fattiga

Samtidigt som eliten och särskilt den ekonomiska eliten i form av bolagschefer dragit ifrån, räknas 15,1 procent av svenskarna som fattiga, enligt den senaste mätningen från Statistiska centralbyrån. Fattigdom är ett relativt mått, och brukar mätas som den andel av befolkningen som tjänar under 60 procent av medianinkomsten. De som har den allra lägsta inkomsten.

Enligt LO:s rapport är det vd:arna för 50 svenska storbolag som har de absolut högsta inkomsterna och de har ökat kraftigt sedan 1980-talet. Av 50 vd:ar är 5 kvinnor.

Toppchefer tjänar 80 gånger mer

Att LO jämför elitens inkomster med industriarbetalönerna beror på att det finns bra lönestatistik från industrin som sträcker sig långt bakåt i tiden.

Många LO-medlemmar tjänar dock betydligt mindre än snittet inom industrin. Toppchefer tjänar 80 gånger så mycket som exempelvis städare.  

LO-ekonomen Anna Almqvist, som sammanställt rapporten, har även tittat närmare på inkomsterna i statliga bolag och noterar att de närmar sig nivåerna i det privata näringslivet.

LO kräver höjda skatter

Ett exempel är Vattenfalls vd vars inkomst motsvarar 50,3 industriarbetarlöner.

Mot bakgrund av de växande klyftorna föreslår LO en ny värnskatt på löner över 1 miljoner kronor per år, något LO kallar rättviseskatt. LO vill även ha en kapitalskatt på 35 procent.

–Vi vill ha konkreta reformer, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

LO:s ordförande tjänade 2019 1,3 miljoner, vilket är 3,4 gånger så mycket som en industriarbetare. Enligt en policy från 2012 får ordförandes inkomst inte överstiga 3,5 industriarbetarlöner.

Sekos ordförande tjänade 1,1 miljoner kronor 2019.