– Steget till en gemensam a-kassa är stort. LO:s styrelse har bara tagit beslut om att titta närmare på idén. Syftet är att reda ut hur en gemensam a-kassa skulle kunna se ut och om vi kan få ut några positiva effekter, säger Janne Rudén som i egenskap av ordförande i Seko sitter med i LO:s styrelse.
Fördelarna kan vara flera, menar han.
– Vi tror att man kan sänka kostnaderna för administrationen av a-kassan. Det skulle också ge alla LO:s medlemmarna lika hantering av kassan. Dessutom sprider man de ekonomiska riskerna med arbetslösheten genom en solidarisk finansiering. Det är värt att titta på. Vi tycker fortfarande att solidarisk finansiering är fint.
I dag är finansieringen av a-kassorna allt annat än solidarisk.
Redan när den borgerliga regeringen höjde egenavgifterna till a-kassorna vid årsskiftet var avgifterna olika. Höjningarna ökade olikheterna. I samband med vårbudgeten sa sedan regeringen att kopplingen mellan arbetslösheten inom den egna branschen ska bli ännu mer betydande för hur stor den förhöjda avgiften till a-kassan blir.
Avgifterna till dagens 36 a-kassor varierar från 240 kronor (Akademikerna) till 597 kronor (Sveriges Fiskare) per månad.
Sekos medlemmar betalar 349 kronor per månad i avgift, vilket också motsvarar genomsnittet för alla a-kassorna.
LO:s styrelse har lämnat uppdraget att utreda förslaget om en gemensam a-kassa till en arbetsgrupp.