Det framgår av organisationernas gemensamma remissvar på den så kallade Laval-utredningen, som kom i december 2008.
LO och TCO anser att EG-domstolen kan ha gått utöver sina befogenheter i Laval-målet. EG-rätten ger inte domstolen rätt att fatta beslut som gör att den fria rörligheten kan inskränka fackliga rättigheter, menar de fackliga organisationerna.
Laval-målet är ett av flera kontroversiella domslut, som kan leda krav på förändringar av EG-rätten.
Laval-utredningen är en direkt följd av att EG-domstolens dom i det så kallade Vaxholmsfallet. Enligt domen stred Byggnads agerande mot EG-rätten.
Ett av utredningens mest kontroversiella förslag är att minska fackets möjligheter att vidta stridsåtgärder. Om ett utländskt företag kan visa att villkoren för de anställda är likvärdiga med minimivillkor i svenska avtal så får inte facket kräva ett svenskt kollektivavtal.
LO och TCO kritiserar utredningens sätt att definiera vad minimivillkoren är och vill att det ska omfatta mer än lön, arbetstid och semester. Arbetsmiljö och försäkringar hör till de delar som måste ingå, enligt facken.
Hårdast kritik får dock utredningens bevisregel, som säger att arbetsgivarna ska intyga att villkoren för de utländska arbetarna är minst på miniminivå. Om miniminivå är uppnådd får facket inte vidta stridsåtgärder.
Seko:s avtalssekreterare Sven-Olof Hellman sa redan när utredningen presenterades att bevisregelns utformning är helt oacceptabel.
– Det finns hur många sätt som helst för företagen att bluffa. Facket måste ha rätt att kräva kollektivavtal, så att det blir en reell möjlighet att kontrollera uppgifterna.
Saco har lämnat ett eget remissvar med liknande kritik som LO och TCO.
Samtliga organisationer är positiva till att utredningen värnar om avtalsfriheten och den svenska modellen att överlåta löner och andra villkor till arbetsmarknadens parter.
Hos övriga remissinstanser är reaktionerna blandade. Bland svaren märks Arbetsgivarverket som bland annat tycker att skyddet för de anställda i utländska företag är för svagt i utredningens förslag.
Om facket inte får ställa krav kan ett företag ha hur usla villkor som helst, skriver Arbetsgivarverket.