– Överenskommelsen är bra. Det är skönt att man kommit fram till att vi måste reglera de här frågorna. Genom att förhandlingarna nu ska genomföras på respektive avtalsområde blir det ett bra verktyg för att motverka lönedumpning i Sverige, säger Sekos ordförande Janne Rudén.
Överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv är en rekommendation till medlemsförbunden att omgående inleda förhandlingar om att anpassa kollektivavtalen för utländska företag.
– De avtal som ligger mest i framkant för Sekos räkning är väg&banavtalet, maskinföraravtalet och energiavtalen. Vi har sedan tidigare en planerad träff med Almega på måndag, det blir naturligt att ta upp frågan med dem då. Vi har också avtalsförhandflingar inplanerade med Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna under september.
Avtalen kommer att omfattas av fredsplikt och ska bedömas enligt svensk rätt. Enligt överenskommelsen blir de utländska företagen tillfälliga medlemmar i Svenskt Näringsliv.
I överenskommelsen uppmanas också parterna att komma överens om en så kallad stupstocksregel, det vill säga vilken lön som ska gälla om fack och arbetsgivare inte kommer överens i lokala förhandlingar.