– Om löntagarna är splittrade inom en bransch eller ett yrke kan det på sikt innebära en försvagning av deras ställning på arbetsmarknaden, säger Erland Olausson, LO:s avtalssekreterare.
SLFF strejkar för rätten att teckna eget avtal med Almega, något arbetsgivarorganisationen sagt nej till. Enligt LO skulle ett eget avtal innebära ett avsteg från den viktiga principen om sammanhållning mellan alla anställda inom ett och samma område.
LO uppmanar alla som inte är medlemmar i SLFF att vara strikt neutrala under konflikten och att utföra sina normala arbetsuppgifter.