– Vi pratar om jämlikhet och jämställdhet, men undersökning på undersökning visar att det fortfarande ser lika illa ut. Nu är det tid att göra något åt det, nu när vi är i en högkonjunktur, säger Janne Rudén, Sekos förbundsordförande.
De avtalsområden som är kvinnodominerade ska få mer pengar. Jämställdhetspotten fördelas utifrån andelen kvinnor som har löner på under 20.000 kronor i avtalsområdet. LO kommer också driva att de med lägst löner får mer, vilket kommer kvinnorna till del.
– Det är uppenbart att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. Det handlar inte bara om att kvinnor diskrimineras på arbetsplatserna utan också att de i stor utsträckning är felavlönade. Ju högre andel kvinnor i en bransch desto lägre löner. Det är oacceptabelt. LO-styrelsens beslut idag är ett första steg i en ny strategi, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.
LO kommer också driva frågan om en ny pensionsöverenskommelse med svenskt Näringsliv. Denna ska motsvara det gamla ITP-avtalet.