För ett år kom Försäkringskassan och AMS överens om att bli bättre på att samarbeta. Trots det får LO fortfarande in mängder med rapporter om folk som hamnar i kläm när de båda myndigheterna tvistar om vem som ska stå för pengarna.
Ofta handlar det om olika bedömningar; AMS anser att en viss person är för sjuk för att få a-kassa medan Försäkringskassan menar att samma person är för frisk för att få sjukersättning.
– Det är en skandal att människor som försöker göra allt rätt ändå lämnas utan ersättning på grund av att Försäkringskassan och AMS är oeniga, säger Erland Olausson i ett pressmeddelande.
Göran Larsson, ansvarig för försäkringsfrågor på Seko, har det senaste året sett flera fall där Seko-medlemmar hamnat i kläm.
Han vill införa en ny typ av preliminär ersättning för att inte människor ska tvingas söka socialbidrag medan de väntar på att Försäkringskassan ska fatta sitt beslut.
– Det är inte rimligt att folk ska klara av att gå utan lön i månader, säger han.