Här är några av de beslut som tagits på LO-kongressen i Folkets hus i Stockholm.

• LO:s styrelse reduceras från 15 till 11 ledamöter, tre från LO och resten från de åtta största förbunden.
   
• Krav på regeringen att Laval-utredningen måste bli klar innan Sverige kan skriva på Lissabonfördraget.
   
• Nej till krav på amnesti till papperslösa i Sverige och nej till att organisera papperslösa men ja till ett utvidgat arbete för att stödja papperslösa på den svenska arbetsmarknaden.
   
• Krav på att A-kassan i ett första steg ska förbättras så att de allra flesta ska få 80 procent av inkomsten, med ett mål på 90 procent någon gång i framtiden.
   
• Krav på att den förhöjda finansieringsavgiften till a-kassan tas bort.
   
• LO ska verka för att alla som vill ska få jobba heltid, men det ska skötas avtalsvägen, inte genom lagstiftning.
   
• LO-förbunden ska fortsätt samordningen inför nästa avtalsrörelse. Men de omdebatterade jämställdhetspotterna hänvisades till framtida diskussioner.
   
• Kongressen ställde sig också försiktigt positiv till en gemensam a-kassa för LO-förbunden, men först senare, efter att de ekonomiska och rättsliga förutsättningarna blivit mer stabila.