Avregleringen, upphandlingar, jämmställdhet och arbetsmiljö. Det är de fyra viktigaste områdena för Seko när LO kongressar den 19-23 juni.
Avregleringen av infrastruktur och samhällsservice har gett upphov till flera motioner från Seko som bland annat kräver att LO ska driva på regering och riksdag att utvärdera det genomförda systemskiftet med hänsyn till kvalité, service och de anställdas villkor – samt att avregleringarna ska läggas på is tills dess att utvärderingen är klar.
Seko kräver också en kompetens och ansvarsfull upphandlingspraxis som ska inte bara ska bygga på kvalité och service, utan även att arbetsmiljö, sociala villkor och förekomsten av kollektivavtal ska vägas in som faktorer i offentlig upphandling. Seko kräver också att facket ska ges ett tidigt inflytande i upphandlingsprocessen.
Höj taket i föräldraförsäkringen och utöka antalet pappamånader” är andra krav från Seko som vill att kvinnor och män ska ha lika möjligheter att ta hand om familj och barn.
På arbetsmiljöområdet har Seko lagt en rad förslag till LO-kongressen, som till exempel obligatorisk företagshälsovård för alla, utökat stöd från samhället för arbetslivsrelaterad forskning och utbildning av polis och åklagare för att de ska bli bättre på att göra förundersökningar av arbetsmiljöbrott.
Seko kräver samtidigt att LO ska arbeta för att riskfyllt ensamarbete förbjuds och att föreskrifterna om ensamarbete blir tydligare.”