Den pågående LO-kongressen beslutade att ställa sig bakom Sekos uppfattning om att man ska arbeta för en restriktiv hållning när det gäller privat inblandning i infrastrukturprojekt, så kallade OPS-projekt.
LO är inte helt emot offentlig-privat samverkan men hävdar att det är staten som ska ta ansvaret för den    framtida infrastrukturen. Samtidigt vill man att mer pengar ska satsas men att det i första hand ska ske genom statlig upplåning.