LO:s styrelse har idag satt siffror på de gemensamma kraven i avtalsrörelsen för 2007. Men trots att man tidigare varit överens tidigare om principerna för samordningen var styrelsen inte enig idag. En ledamot, IF Metalls ordförande Stefan Löfvén, reserverade sig mot beslutet.
Grundkravet innebär i sig en låglönesatsning, då det genom kronpåslaget avsätts mer än 3,9 procent för alla som tjänar under 21.150 kronor per månad.
Därutöver ligger också kravet på en särskild jämställdhetspott för att komma tillrätta med de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Dit ska det avsättas minst 200 kronor per månad och heltidsanställd på varje avtalsområde. Pengar som sedan ska tillfalla de kvinnor på avtalsområdet som tjänar mindre än 20.000 kronor i månaden.
LO:s styrelse föreslår också att förbunden ska driva kravet på att avtalens lägstalöner höjs med minst 910 kronor per månad.
LO-styrelsens förslag ska nu behandlas av alla 15 medlemsförbunden, som ska lämna skriftliga svar till LO senast den 1 december.