I en motion till LO:s representantskap i förra veckan lyfte IF Metall Blekinge vad avdelningen beskriver som ett hål i försäkringsskyddet. Det handlar om att olika regler gäller för bilister och cyklister som skadar sig på väg till eller från jobbet. Motionärerna poängterade att även cyklister bör ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Fackets försäkring hjälpte Tomas efter stroken

Reportage

Röstades igenom

Motionen fick stöd av IF Metall centralt och även LO:s styrelse och röstades sedan igenom på representantskapet. Representantskapet är LO:s högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Så hur fungerar det i dag? Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA, är en kollektivavtalad försäkring, som ger rätt till ersättning vid arbetsskador. Den täcker även olycksfall som sker till och från arbetet. Om man skadar sig när man åker bil till jobbet träder dock en annan försäkring in, den så kallade trafikskadeförsäkringen. En sådan måste alla som äger en bil ha. Den täcker inkomstförlust, vilket gör att den som blir sjukskriven kan få extra ersättning.

Bara TFA-försäkringen som gäller

Eftersom cykel inte kräver en sådan försäkring är det bara TFA-försäkringen som gäller och där utgår inte ersättning för inkomstförlust.

Men detta är nu en angelägen fråga, anser LO. Enligt beslutet ska frågan övervägas och prioriteras vid framtida omförhandlingar av försäkringsvillkoren i TFA.

Artikeln är tidigare publicerad i Arbetet, som tillsammans med Sekotidningen och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.