Enligt LO-basen ställer klimatomställningen, med nya jobb och en annan typ av produktion, krav på strukturomvandling, något som det svenska facket varit van att arbeta med.
– Vi är mer redo än många andra, men måste också vara beredda att betala mer i för att rädda klimatet, det är vi i vår del av världen som skitat ner mest och på ett sätt som naturen inte tål.
Samtidigt underströk hon att den förändring av samhället som är nödvändig, för att förändra produktionen, förutsätter trygghet och social rättvisa.
I talet gick Wanja Lundby-Wedin också till storms mot arbetsgivarnas krav på nollavtal och avveckling av centrala kollektivavtal. Hon ställde sig bakom Seko:s ordförande Janne Rudéns hot om konflikt för att rädda de centrala avtalen, även om konflikt, enligt Wanja Lundby-Wedin inte är ett självändamål.
– Vi släpper aldrig de centrala avtalen, vi går aldrig med på nollavtal. Det är vi stenhårt emot, sa hon. Om arbetsgivarna skulle få som de vill krackelerar den svenska modellen, men den striden kan vi ta.
Värre är det, enligt LO:s ordförande, med regeringens hot mot lönebildningen genom sänkt a-kassa och jobbavdrag.
– Det blir enligt regeringen mer pengar kvar i plånboken med en lön under a-kassenivå, men med jobbavdrag. Arbetslösa uppmanas ta den typen av arbete, men det är ett hot mot hela livsinkomsten. Det blir lägre a-kassa nästa arbetslöshetsperiod, lägre sjukpenning och lägre pension.