Den nya policyn lanseras under Europride i Stockholm 30 juli i år. Policyn innehåller ett antal punkter om vad facket ska göra för att motverka diskriminering. LO slår fast att det ska kännas självklart att vända sig till facket om man känner sig mobbad, trakasserad eller diskriminerad.
Förutom skämt, hån och förtal är osynliggörande ett problem för HBT-personer. Heterosexualiteten tas för given. I policyn finns ett konkret förslag på vad man kan göra: ”Istället för att fråga om en ny arbetskamrat har man eller fru, kan man fråga om han eller hon har en partner…”.
Karin Geisler

Fotnot: HBT är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella och transpersoner.